Van matras tot matras

De matrasproducenten en -importeurs Koninklijke Auping, Beter Bed, Hilding Anders, Ikea en Swiss Sense hebben met elkaar de stichting Matras Recycling Nederland (MRN) opgericht. Gezamenlijk hebben zij het initiatief genomen om de eerder genoemde UPV in werking te stellen. Het doel is om in 2028 minstens 75% van de op de markt gebrachte matrassen in te zamelen voor recycling. Van alle ingezamelde matrassen wordt vanaf 2024 minimaal 90% van het materiaal uit de matrassen opnieuw gebruikt. Daarnaast wil MRN vanaf 2028 alle kosten die gemeenten en publieke organisaties maken voor de afvalbeheerbijdrage voor 100% vergoeden vanuit de stichting. CirkelWaarde vertegenwoordigt het gezamenlijk belang van deze partijen tijdens netwerkoverleggen met de stichting MRN. 

Er zijn momenteel twee matrasverwerkers waarmee MRN samenwerkt: RetourMatras en Matras Recycling Europe. Zij scheiden binnengebrachte matrassen in recyclebare fracties. Deze recyclebare fracties worden ingezet als grondstoffen voor bijvoorbeeld isolatiemateriaal, tapijten of gymmatten. Dit betekent dus dat matrassen niet hoogwaardig gerecycled worden: uiteindelijk belanden deze gymmatten en dergelijke alsnog in de verbrandingsoven. Om tot een hoogwaardige recycling van matrassen te komen, moeten we terug naar de tekentafel. Producenten zullen materiaal en productiemethode moeten aanpassen zodat elk matras opnieuw als (onderdeel van een) matras gebruikt kan worden. CirkelWaarde ondersteunt in kennisontwikkeling nodig voor deze transitie. 

Voorheen was een belangrijke voorwaarde voor het recyclen van matrassen dat deze droog en schoon werden aangeleverd bij de verwerkingsinstallatie. Gelukkig begint ook hierin langzaamaan verandering te komen: recentelijk is een nieuwe locatie geopend waar ook natte en licht vervuilde matrassen verwerkt kunnen worden. Dit biedt mogelijk nieuwe kansen voor de recycling van matrassen die voorheen direct bij het restafval belandden. 

Wil je in contact komen over dit project? Neem contact met ons op, of lees meer op de pagina’s Expertisecentrum of Handelshuis.