Textiel

We gooien 235 kiloton textiel per jaar weg Dat is ongeveer 14 kilo per persoon. Daarvan wordt 90 kiloton gescheiden ingezameld. De overige 145 kiloton eindigt bij het restafval en wordt verbrand.

Van die 90 kiloton verschepen we ongeveer 56 kiloton naar het buitenland, van iets minder dan de helft weten we niet wat er vervolgens mee gebeurt. De rest eindigt in Oost-Europa, Afrika, Zuid-Amerika en Azië op tweedehands markten.

Ongeveer 34 kiloton wordt opnieuw verkocht als tweedehands kleding in Nederland. Ongeveer 22 kiloton wordt gedowncycled – er worden poetslappen, isolatiematerialen of akoestische producten van gemaakt. Het allerlaatste beetje, ongeveer 9%, wordt in Nederland of in het buitenland alsnog verbrand.

Dat zijn een heleboel cijfers, die neerkomen op een simpel feit: ongelofelijk veel waardevol materiaal verdwijnt. Op dit moment staat de tweedehands textielsector onder druk, en dat maakt de vraag wat er met het tweedehands textiel gebeurt nog pregnanter. Om ervoor te zorgen dat we beter weten wat er met ons tweedehands textiel gebeurt heeft Circulus-Berkel een tender uitgeschreven voor een nieuw sorteercentrum. Die is gewonnen door Het Leger des Heils/ReShare, en is gerealiseerd in Deventer en sinds begin dit jaar operationeel.

In het sorteercentrum zal met de FibreSort gewerkt gaan worden om textiel snel en precies te kunnen sorteren op materiaal en kleur. Doordat we via dit sorteercentrum meer controle hebben over ons tweedehands textiel, kunnen we in de toekomst steeds meer textiel in Nederland herbestemmen.

Tweedehands textiel staat hoog op de politieke agenda. Als je daar meer over wil weten verwijzen we je graag naar onze downloads hiernaast.

Kom je graag in contact met CirkelWaarde over textiel? Neem dan contact op met rosa.scholtens@circulus-berkel.nl.