Plastics

Wereldwijd wordt er per jaar ongeveer 311 miljoen ton nieuw plastic geproduceerd. Ter vergelijking: in 1950 was dat nog maar 5 miljoen ton (bron: PlasticSoupFoundation).

40% van al het plastic wordt geproduceerd voor verpakkingen. In het CirkelWaarde gebied zamelen we 70 duizend ton PMD in (plastic, metaal en drankverpakkingen) per jaar. De helft daarvan is plastic.

We sorteren dat plastic op vijf stromen: PP, PET, LDPE, HDPE en mixed plastics. Die laatste groep bestaat uit ‘alles wat niet in de andere categorie├źn valt’. In principe is het meeste plastic recyclebaar. Dat kan op verschillende manieren. De meest waarde behoudende methode is mechanische recycling in een gesloten keten. Dat betekent simpelweg dat je van een PET-fles weer een PET-fles maakt. Mechanische recycling heeft als voordeel ten opzichte van chemische recycling dat de polymeren in het plastic intact blijven. Dat maakt de kwaliteit van het gerecyclede plastic beter. (bron: Ellen McArthur Foundation)

Een andere methode is mechanische recycling zonder gesloten keten. Ook al blijven de polymeren intact tijdens mechanische recycling, de kwaliteit van het gerecyclede plastic neemt wel langzaam af. Je kunt plastic dus niet oneindig blijven recyclen, waardoor open-loop recycling interessant wordt als van een PET-fles een PET-fles maken ingewikkeld wordt. Plastic van lagere kwaliteit kan in een open-loop systeem ook voor een andere, meer laagwaardige toepassingen opnieuw in de keten gebracht worden. (bron: Ellen McArthur Foundation)

Als laatste is er het eerder genoemde chemische recyclen. Hierbij worden de polymeren afgebroken naar monomeren die als bouwstenen dienen om opnieuw polymeren te maken. De kwaliteit van de polymeren gaat hierdoor sneller achteruit dan via mechanische recycling. Deze technologie is nog niet op grote schaal in gebruik. De kansen hiervoor liggen vooral op het gebied multi-materials – denk aan een verpakking waarin meerdere soorten plastics gecombineerd worden die lastig van elkaar te scheiden zijn. (bron: Ellen McArthur Foundation)

In 2019 is het Plastic Pact NL tot stand gekomen, een afspraak tussen 75 bedrijven en organisaties en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Daarin is afgesproken dat in 2025 single use plastic producten en verpakkingen die bedrijven op de markt brengen waar mogelijk zinvol herbruikbaar, maar in ieder geval 100% recyclebaar moeten zijn. Daarnaast moet het gebruik van plastic met 20% gedaald zijn in 2025 door hergebruik of alternatieve duurzamere materialen. Voor plastic geldt ook producentenverantwoordelijkheid, wat simpelweg betekent dat de producent moet betalen voor de recycling.

Dit Plastic Pact NL heeft als voorbeeld gediend voor het European Plastic Pact, waarin Europabreed afspraken zijn gemaakt over de recycling van plastic. Je vindt dat Europese pact in de downloads hiernaast.

Meer weten over onze plastic projecten? Klik dan hier.

In contact komen met CirkelWaarde over plastic? Neem dan contact op met Marjolein Mann: mmann@rova.nl.