Luierrecycling

In samenwerking met afvalenergiecentrale ARN in Weurt is CirkelWaarde een innovatietraject gestart. Het doel is om per jaar 1.200 ton luierafval dat gescheiden is ingezameld, op nieuwe wijze te verwerken. Het is nog maar een klein gedeelte van de hoeveelheid luiers die daadwerkelijk vrijkomt in het inzamelgebied, maar het is een begin. In 2021 is er een contract afgesloten tussen de partijen en deze loopt vijf jaar. De aankomende jaren zal er dus flink geëxperimenteerd en geleerd worden.

Het is inmiddels mogelijk om zo’n 15.000 ton luierafval per jaar te verwerken op het ARN-terrein. Er staan drie grote reactorvaten die dit mogelijk maken. In deze reactorvaten worden de aangeleverde luiers verwerkt tot een slurry (zo’n 92%) en een kunststof agglomeraat. Dit wordt gedaan door middel van hoge druk en hoge temperaturen. In dit proces breken de in de luiers aanwezige medicijnresten en ziektekiemen af. Uit deze vloeibare massa worden het kunststof agglomeraat en het organisch materiaal teruggewonnen voor nieuwe toepassingen. Als alles goed verloopt, levert dit een grote CO2-besparing op ten opzichte van de traditionele verbranding van luiers. Opgedane ervaringen en resultaten worden door CirkelWaarde meegenomen in adviezen aan de deelnemende gemeenten. 

Wil je in contact komen over dit project? Neem contact met ons op, of lees meer op de pagina’s Expertisecentrum of Handelshuis.