Insectenkweek als toekomst voor bioafval

Samen met HAS Hogeschool, New Generation Nutrition, Wageningen Universiteit en TNO onderzoeken we de toepassing van GFE als substraat voor insectenkweek. Het kweken van insecten op keukenafval kent veel voordelen. Insecten vormen een goede alternatieve eiwitbron, waarmee o.a. milieubelastende soja in diervoeding vervangen kan worden.

Daarnaast biedt de insectenkweek een interessante kans voor veeboeren die vanwege de stikstofcrisis moeten krimpen of stoppen; het kweken van insecten op keukenafval heeft een aanzienlijk lagere stikstofuitstoot dan reguliere veeteelt. Bovendien is de financiƫle waarde van de insectenkweek hoger dan die van de productie van compost of biogas uit GFE. Dit betekent dat de kosten van de aanvullende gescheiden inzameling van keukenafval hiermee gecompenseerd kunnen worden.

Zo wordt meer keukenafval gescheiden ingezameld en hoogwaardig toegepast, in plaats van bij het restafval te belanden. Dit draagt bij aan de transitie naar kringlooplandbouw en de landelijke ambitie om in 2030 voor 50% circulair te zijn. 

Wil je in contact komen over dit project? Neem contact met ons op, of lees meer op de pagina’s Expertisecentrum of Handelshuis.