Elektronica

In Nederland wordt per jaar ruim 100 miljoen kilo e-waste ingezameld. Dat zijn allemaal laptops, telefoons, televisies, koelkasten en wasmachines vol bruikbare onderdelen.

Elektronica is samengesteld uit een heleboel waardevolle componenten en materialen, waarvan de levensduur wordt bepaald door de zwakste schakel. Het product verliest voor de consument zijn waarde, terwijl de grondstoffen waardevol zijn, aldus onderzoekers in een rapport van de Verenigde Naties uit 2019 ‘A New Circular Vision for Electronics‘.

Met het oog op circulariteit en het schaarser worden van grondstoffen, wordt de noodzaak voor herwinning groter. Als we op de huidige voet voortgaan, zal er in 2050 120 miljoen ton aan grondstoffen worden weggegooid.

In elektrische en elektronische apparaten kunnen stoffen zitten die schadelijk zijn – denk aan CFK’s, cadmium en lood. Er is daarom in Europa wetgeving voor het recyclen van elektronisch afval: de Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). Gescheiden inzameling zorgt ervoor dat het vrijkomen van schadelijke stoffen gecontroleerd kan worden, en dat bruikbare apparaten en materialen uit die apparaten hergebruikt kunnen worden.

CirkelWaarde is een project gestart dat zich focust op: het verlegen van de levensduur van elektronica en elektrische apparaten; op hergebruik van onderdelen als het apparaat niet meer gerepareerd kan worden; op revisie om het afgedankte apparaat aan de huidige standaarden aan te passen; en de ontmanteling voor betere recycleerbaarheid van de materialen. Wil je meer informatie over dit project? Klik dan hier. Wil je met ons in contact komen over elektronisch en elektrisch afval? Neem dan contact op met Marjolein Mann: mmann@rova.nl.