E-novation-hub

Op het voormalig Zwitsalterrein in Apeldoorn vind je de E-novation Hub. Een inspirerende plek, waar CirkelWaarde samen met studenten van ROC Aventus en Hogeschool Saxion de levensduur en repareerbaarheid van afgedankte apparaten onderzoekt. Hiervoor werken we samen met de verschillende partners van de E-novation Hub: kringloopbedrijven Foenix en Stilema, circulair bedrijf SecondTech,recycler WEEE NL, de gemeente Apeldoorn, de provincie Gelderland, de Cleantech Regio en vereniging New Tech Park.

De studenten werken aan methodes voor een betere beoordeling en reparatie van onder andere wasmachines en stofzuigers. De apparaten die door studenten onderzocht worden, worden geleverd door Foenix en Stilema. Bij binnenkomst wordt de e-waste beoordeeld op schade, (missende) onderdelen en repareerbaarheid. Met behulp van deze informatie wordt het reparatieproces geoptimaliseerd. Na reparatie wordt nagegaan of het apparaat weer werkt en waar deze vervolgens opnieuw verkocht of verhuurd kan worden. 

Naast het onderzoeksproject werken we ook met e-waste expertgroep WEEE NL aan het verkleinen van de e-waste stapel. WEEE NL heeft verschillende eigen sorteercentra, waaronder één in Apeldoorn. Daar wordt jaarlijks zo’n 5.000 ton e-waste verwerkt. Het sorteercentrum wordt bevoorraad door Foenix, Stilema en afvalinzamelaar Circulus (onderdeel van CirkelWaarde). De gezamenlijke doelstelling van CirkelWaarde, Foenix, Stilema en WEEE NL is om 10% van de 5.000 ton verzamelde e-waste te selecteren voor reparatie en hergebruik. Om dit doel te bereiken wordt onder andere ingezet op het bieden van ondersteunende informatie en instructie bij inname en reparatie van e-waste. Resultaten uit dit project worden gebundeld en beschikbaar gemaakt voor andere organisaties die een soortgelijke doelstelling willen behalen. 

Wil je in contact komen over dit project? Neem contact met ons op, of lees meer op de pagina’s Expertisecentrum of Handelshuis.