Eiwitten uit insecten

Samen met onder andere TNO en de Wageningen Universiteit onderzoekt CirkelWaarde de mogelijkheden van het kweken van eiwitten afkomstig van insecten op biogeen.

Door de groei van de wereldwijde bevolking en de groeiende vraag naar dierlijke eiwitten, zijn insecten een veelbelovend alternatief om voldoende eiwitten te produceren. Daarnaast is het een manier om biogeen een hoogwaardige bestemming te geven voor voedselproductie, waardoor de stroom wordt opgewaardeerd en verspilling wordt tegengegaan.

Op dit moment is het kweken van insecten voor eiwitproductie in Nederland niet mogelijk. Een EU verordening maakt het moeilijk om insecten te kweken voor food (menselijke consumptie), omdat er niet precies achterhaald kan worden wat er in het biogeen zit. Er zijn EU landen die deze verordening ruimer interpreteren, en waar al meer mogelijk is op het gebied van insectenkweek, o.a. in België.

Ons demonstratieproject moet in samenwerking met de wetenschap laten zien wat de feitelijke risico’s zijn en hoe die te beheersen.

Op dit moment zijn we bezig om met verschillende partners een demonstratieproject op te zetten om soldatenvlieglarven te kweken op biogeen, om daar vervolgens eiwitten van te maken. Ons demonstratieproject moet in samenwerking met de wetenschap laten zien wat de feitelijke risico’s zijn en hoe die te beheersen.

We onderzoeken twee businesscases: eiwitproductie voor menselijke consumptie (food) en diervoeding (feed). Wanneer dit project een succes wordt, kan insectenkweek mede invulling geven aan de missie van Kringlooplandbouw:

  • nutriënten uit afval worden weer circulair ingezet
  • hergebruik van biomassa voor de productie van nieuwe eiwitten of andere grondstoffen
  • hergebruik van voedselresten vanuit retail of consumenten
  • hoogwaardig hergebruik naar veilig eiwitten of andere hoogwaardige grondstoffen voor diervoeder en non-food toepassingen wordt in praktijk gebracht
  • verbinden van meerdere schakels in de keten vormt de basis voor succesvolle introductie.

Meer weten? Neem dan contact op met Anaïs Passera, anais.passera@circulus.nl.