Handelshuis

In het Handelshuis voegt CirkelWaarde de daad bij het woord. We zorgen ervoor dat de opgedane kennis omgezet wordt in concrete acties. We bundelen alle stromen van AVU, ROVA en Circulus en zorgen voor de afzet van het afval dat daar binnenkomt. We zetten tenders in de markt, sluiten contracten af en houden daarbij de kennis van het Expertisecentrum goed in de gaten.

Wat zijn de verwachtingen met betrekking tot deze afvalstroom, hoe gaat die markt zich ontwikkelen, wat voor circulaire oplossingen zitten eraan te komen en hoe kunnen we het contract daar zo goed mogelijk op aan laten sluiten? Dit zijn allemaal belangrijke vragen en afwegingen binnen het handelshuis. Ook demoprojecten en experimenten die vanuit het Expertisecentrum geïnitieerd worden vinden hun daadwerkelijke realisatie bij het Handelshuis.

Het Handelshuis focust zich op een vijftal punten: een impuls geven en/of concreet bijdragen aan nieuwe duurzame en circulaire ontwikkelingen, maatschappelijk verantwoord ondernemen en daarmee afvalstromen zo duurzaam, eerlijk en ethisch mogelijk verwerken, het vinden van de laagst mogelijke total cost of ownership, het verlagen van de CO2-uitstoot van transport en het borgen van de continuïteit van onze afzet.

Door het combineren van alle afvalstromen van drie bedrijven beschikken we over de tonnages die nodig zijn om werkelijke verandering teweeg te brengen. Dat maakt onze impact groter, creëert ruimte voor de realisatie van circulaire ketens en oplossingen en maakt het voor investeerders interessanter.

Meer weten over het Handelshuis? Neem dan contact op met Louis Huisman: lhuisman@rova.nl.

De cijfers

2.500.000
inwoners in het CirkelWaarde gebied
gemiddeld 500
kilo afval per inwoner per jaar
6 stromen
waarin we CirkelWaarde maken

Samen gaan we CirkelWaarde zien en realiseren