Handelshuis

Afval bestaat niet in een circulaire economie. Dit idee is samengekomen in CirkelWaarde, het samenwerkingsverband tussen organisaties AVU, Circulus en ROVA. Deze samenwerking is tweeledig: kennis en actie staan centraal. CirkelWaarde bestaat daarom uit een Expertisecentrum en een Handelshuis. Het Expertisecentrum verzamelt en deelt kennis, het  Handelshuis voegt de daad bij het woord.  

Over het Handelshuis

Het Handelshuis focust zich op een vijftal punten: een impuls geven en/of concreet bijdragen aan nieuwe circulaire ontwikkelingen; maatschappelijk verantwoord ondernemen; het vinden van de laagst mogelijke total cost of ownership; het verlagen van de CO2-uitstoot van transport; en het borgen van de continuïteit van onze afzet. 

Door het combineren van alle grondstof- en afvalstromen van AVU, Circulus en ROVA, beschikken we over de tonnages die nodig zijn om werkelijke verandering teweeg te brengen. Dat maakt onze impact groter, creëert ruimte voor de realisatie van circulaire ketens en oplossingen en maakt het voor investeerders interessanter. Succesvolle pilots en experimenten die vanuit het Expertisecentrum geïnitieerd zijn, worden opgeschaald en daadwerkelijk gerealiseerd in het Handelshuis. 

Meer weten over wat wij doen binnen het Handelshuis? Kom direct met ons in contact.

De cijfers

2.500.000
inwoners in het CirkelWaarde gebied
gemiddeld 500
kilo afval per inwoner per jaar
6 stromen
waarin we CirkelWaarde maken

Samen gaan we CirkelWaarde zien en realiseren