Expertisecentrum

Als afvalinzamelaars zitten we aan het eind van de keten. We kijken elke dag vanuit onze kantoren uit over de vrachtwagens vol afval die binnen worden gebracht. Die enorme hoeveelheden geven stof tot nadenken.

Wanneer afval een grondstof is, en wij grondstoffenleverancier zijn, zijn we dan behalve het einde, niet ook een nieuw begin?

Dat idee is samengekomen in grondstoffen alliantie CirkelWaarde, een Handelshuis en Expertisecentrum van Circulus, AVU en ROVA. We hebben ons als doel gesteld actief deel te nemen in de transitie naar een circulaire economie, en daarbinnen oplossingen te vinden voor al onze afvalstromen. Het Expertisecentrum verzamelt kennis, het Handelshuis voegt de daad bij het woord. Daar hebben we zakelijke middelen om de expertise in de praktijk te realiseren.

We focussen ons voor nu op de volgende afvalstromen: textiel, plastic, papier, biogeen, elektronica en luiers. In veel van deze stromen realiseren we op dit moment CirkelWaarde – zie onze projecten en thema’s voor meer informatie daarover.

Ons doel is nadrukkelijk niet het zoeken van een duurzame afzet voor ons afval. Ons doel is bijdragen aan circulaire systeemverandering voor de nieuwe economie. We verzamelen stakeholders, creëren een netwerk en initiëren en participeren in projecten.

De cijfers

2.500.000
inwoners in het CirkelWaarde gebied
gemiddeld 500
kilo afval per inwoner per jaar
6 stromen
waarin we CirkelWaarde maken

Samen gaan we CirkelWaarde zien en realiseren