We zijn geen afvalinzamelaars, maar grondstoffenleveranciers.

Cirkelwaarde

Met deze overtuiging hebben afval organisaties AVU, Circulus en ROVA zich verenigd. Samen vormen wij CirkelWaarde: een grondstoffen alliantie die zich inzet voor de circulaire economie. We ontwikkelen kennis in het Expertisecentrum en brengen deze in praktijk in het Handelshuis. We zorgen ervoor dat ons ingezamelde huishoudelijk afval zo duurzaam en hoogwaardig mogelijk wordt verwerkt, met de laagst mogelijke kosten. Zo sluiten we gezamenlijk de grondstoffenkringloop!

Expertisecentrum

Onze projecten

Alle projecten

De cijfers

2.500.000
inwoners in het CirkelWaarde gebied
gemiddeld 500
kilo afval per inwoner per jaar
6 stromen
waarin we CirkelWaarde maken

Samen gaan we CirkelWaarde zien en realiseren