Expertisecentrum

Afval bestaat niet in een circulaire economie. Dit idee is samengekomen in CirkelWaarde, het samenwerkingsverband tussen organisaties AVU, Circulus en ROVA. Deze samenwerking is tweeledig: kennis en actie staan centraal. CirkelWaarde bestaat daarom uit een Expertisecentrum en een Handelshuis. Het Expertisecentrum verzamelt en deelt kennis, het  Handelshuis voegt de daad bij het woord.  

Door huishoudelijk afval in te zetten als grondstof, sluiten we de grondstoffenkringloop. Om dat voor elkaar te krijgen, onderzoekt CirkelWaarde circulaire innovaties en toepassingen. 

Over het Expertisecentrum

Het Expertisecentrum verzamelt bestaande kennis en verwelkomt nieuwe inzichten. We zetten ons in voor verschillende kennisprojecten. We voeren bijvoorbeeld innovatie pilots uit, onderzoeken de repareerbaarheid van producten en adviseren bij in de inkoop van grondstofstromen. Dit doen we onder andere met bedrijven, gemeenten en onderwijsinstellingen. Onze opgedane kennis delen we vervolgens weer met branchegenoten, ketenpartijen en overheden. Zo werken we samen aan een circulaire economie!

Meer details over de kennisprojecten en de rol van CirkelWaarde vind je op onze projectpagina. Direct contact opnemen kan hier.

De cijfers

2.500.000
inwoners in het CirkelWaarde gebied
gemiddeld 500
kilo afval per inwoner per jaar
6 stromen
waarin we CirkelWaarde maken

Samen gaan we CirkelWaarde zien en realiseren